İsim:  07zn1 (1)[1].jpg
Görüntüleme: 87
Büyüklük:  12,4 KB (Kilobyte)

Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalar şöyle sıralanmıştır.

a) Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa,
1- Azgınların saldırısından,
2- Düşmanların galibiyetinden,
3- Azgın şeytanların şerrinden,
4- Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.
b) Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.
c) Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
d) Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
e) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.
f) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i rüyasında görür.
g) Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.
ı) Bulundugu gemi batmaz.
j) Bulundugu ev yanmaz.
k) İçinde bulundugu eşya çalınmaz.
l) Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.
m)Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
n) Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.

İsim:  P1020908[1].JPG
Görüntüleme: 87
Büyüklük:  12,5 KB (Kilobyte)

Ancak Bütün Bu Sayıların Gerçekleşmesi Kuvvetli İman Şartına Bağlıdır.


Osmanlı Padişahlarından Sultan I.Ahmed’in Peygamberimizin kademine hürmeten söylediği ve O’nun ayak izinden yaptırdığı sorgucunun üzerine nakşettirdiği, meşhur dizeleri şöyledir:
Nola tacım gibi başımda götürsem daim /
Kadem-i nakşını ol Hazret-i Şâh-ı Rusûlün /
Gül-i gülzâr-ı Nübüvvet o kadem sahibidir /
Ahmeda durma yüzün sür Kademine o Gülün /


İsim:  P1020637[1].JPG
Görüntüleme: 87
Büyüklük:  17,2 KB (Kilobyte)